01
Th9

Xác định tâm và hướng nhà(13:33 28/03/2006)

Xác định tâm và hướng nhà(13:33 28/03/2006) Trước khi khảo sát Phong Thuỷ cho bất kể một cơ sở, một ngôi nhà nào cần phải xác đinh được tâm nhà và hướng nhà để xét đoán các yếu tố về lý khí. Nếu không xác định được chính xác hướng nhà, tâm nhà thì việc đoán định các yếu tố Phong Thủy sẽ sai lệch. Vì vậy bài này giới thiệu cách xác định tâm nhà và hướng nhà cho quý độc giả.
Trước khi khảo sát Phong Thuỷ cho bất kể một cơ sở, một ngôi nhà nào cần phải xác đinh được tâm nhà và hướng nhà để xét đoán các yếu tố về lý khí. Nếu không xác định được chính xác hướng nhà, tâm nhà thì việc đoán định các yếu tố Phong Thủy sẽ sai lệch. Vì vậy bài này giới thiệu cách xác định tâm nhà và hướng nhà cho quý độc giả.

Tâm nhà hay tâm đất được xác định là trọng tâm của mảnh đất hay ngôi nhà. Nếu mảnh đất, ngôi nhà hình vuông hay hình chữ nhật thì việc xác định tâm rất đơn giản là giao điểm của hai đường chéo. Nếu mảnh đất, ngôi nhà hình chữ nhật hoặc hình vuông mà bị khuyết góc nhỏ thì vẫn căn cứ theo hình chữ nhật bao xung quanh mà không tính đến góc khuyết ấy.

Trường hợp mảnh đất, ngôi nhà hình thù khó xác định thì phải có sự phân tách thành các tiểu thái cực, mỗi tiểu thái cực là một hình vuông hay hình chữ nhật và được xác định tâm, hướng riêng biệt.

Trong những mảnh đất hình đa giác, cần loại bỏ các góc thừa để mảnh đất trở thành hình dễ xác định tâm. Với những thế đất hình chữ L thì lấy giao điểm hai đường trung tuyến của hai cạnh để làm tâm.

Sau khi xác định được tâm, việc quan trọng nhất là định hướng, để định hướng chính xác cần dùng la bàn đặc biệt, đo ở những vị trí thông thoáng ở trước và sau nhà để tránh các thiết bị kim loại, điện từ làm lệch hướng đo của kim là bàn. Hướng nhà được xác định là hướng của minh đường tức là khoảng không phía trước nhà. Nếu nhà chung cư thì cần xác định hướng theo hướng của toàn bộ công trình chung cư, trừ những trường hợp đặc biệt căn hộ có lối đi riêng và minh đường rộng rãi. Cần phân biệt hướng nhà và hướng cửa chính nhiều khi không có sự trùng khớp.

Tuấn Kiệt